Z pośród 38 milionowej populacji Polski ponad 12% stanowią osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W celu poprawy kondycji fizycznej oraz umożliwienie wykonywania ćwiczeń siłowych tworzone/ budowane są siłownie dla niepełnosprawnych. Siłownie dla niepełnosprawnych mają także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Ponieważ osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszają się na wózkach inwalidzkich siłownie dla niepełnosprawnych są dostosowane tak aby także te osoby mogły w pełni korzystać z siłowni i czerpać przyjemność z aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Siłownie dla niepełnosprawnych jest to produkt tak wykonany aby osoba niepełnosprawna mogła z niego korzystać nie opuszczając swojego wózka inwalidzkiego. Jest kierowany w szczególności dla ośrodków uzdrowiskowych, miast, centrów rehabilitacyjnych, szpitali i szkół. Siłownie dla niepełnosprawnych mogą być także atrakcyjnym punktem każdego miasta i wioski. Każda szanująca się gmina czy miasto powinna posiadać ogólnodostępne siłownie dla niepełnosprawnych.