Nie ma dzisiaj nowoczesnych obiektów sportowych bez zamontowanych piłkochwytów. Praktycznie wszystkie powstające boiska otaczają piłkochwyty. Te jakże proste i jednocześnie bardzo dobre rozwiązania sprawiają, że boiska sportowe mogą powstać w takich miejscach, w których do tej pory nie mogło być o nich mowy. To dzięki tym prostym swoistym ogrodzeniom zapewnia się bezpieczeństwo zarówno osobom przebywającym na boisku, jak i w jego pobliżu. Ponadto dzięki piłkochwytom piłka szybko i bez problemów wraca do graczy.

Podaż tego typu ogrodzeń jest dosyć duża. Producenci często proponują klientom piłkochwyty wraz z ich zamontowaniem. Z jednej strony jest on prosty, z drugiej -nieco skomplikowany, gdyż trzeba spełnić określone wymagania. Stalowe lub aluminiowe słupy fundamentowe muszą zostać wkopane odpowiednio głęboko. Trzeba też pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej siatki – tę dobiera się w zależności od tego, jakiego rodzaju piłki będzie zatrzymywała, jacy zawodnicy będą grali na boisku. Piłkochwyty montuje się również we wnętrzach obiektów sportowych, np. halach. Inny jet tutaj tylko ich montaż.