niedziela, 1 listopada 2015

108

Od kilku lat na raz w roku praktykuję z uczniami 108 POWITAŃ SŁOŃCAOczywiście pierwsze pytanie nasuwa się dlaczego właśnie tyle a nie 110 czy 200. Cóż, liczba 108 w Indiach i na Dalekim Wschodzie uważana jest za liczbę świętą, magiczną. Symbolizuje doskonałość i nieskończoność. Stanowi iloczyn trzech pierwszych liczb naturalnych podniesionych każda do potęgi własnej i stąd bierze się przypisywana jej doskonałość. Podobno liczba 108 wywodzi się astronomii, gdyż jest to średnia odległość księżyca od Ziemi mierzona jego własną średnicą. Srebro, które tradycyjnie wyobraża księżyc, ma również ciężar atomowy 108. Jednak to właśnie w hinduizmie i buddyzmie występuje najczęściej, mamy bowiem:
-108 głównych Upaniszad (najstarsze religijno- filozoficzne wedyjskie teksty objawione)
-108 liter w alfabecie sanskryckim- 54 litery w aspekcie Śiwa (bóg o 108 imionach) i  54 litery w aspekcie Śakti (żona Śiwy)Śiwa i Śakti symbolizują zasady nierozłączne i wzajemnie się równoważące
-108 paciorków w mali (jest to sznur modlitewny służący do odliczania mantr)
-108  partnerek boga Kryszny
-108 doskonałych cech Buddy
-108 przeszkód, splamień (kleśa) przeszkadzających w osiągnięciu stanu oświecenia i obok niewiedzy stanowiących główne źródło cierpienia, można je usunąć  dzięki korzystaniu z różańca mala
-108 rodzajów iluzji, którym podlega człowiek i które można odciąć za pomocą różnych praktyk medytacyjnych
-108 arhatów (buddyjskie określenie osoby oświeconej)
-108 pitha (świętych miejsc, w których spoczęła moc bóstwa)- w tekstach źródłowych podaje się, że jest ich 4, 51 lub 108
-108 tradycyjnych pokłonów w tradycji buddyjskiej
-108 uderzeń gongu na Nowy Rok w japońskich świątyniach
-108 suryanamaskar w hatha jodze (rytuał 108 powitań słońca)
Liczba tak magiczna jak nasze ciała, które pozaplataliśmy w nieskończoność….
Wyciszenia i spokoju dzisiaj Wam życzę
Miss Joga


Zdjęcia: Adam Garbiński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz